4. Mar, 2018

www.fibernatgotland.se

Othems Fiberförenings medlemmar är sedan 1 jan 2017 anslutna i "paraplyföreningen för fiberföreningar" och heter Fibernät Gotland.
Besök deras hemsida www.fibernatgotland.se

14. Mar, 2019

www.byanatsforum.se

Uppdrag
Projektet Byanätsforum ska verka för att hela Sverige ska ha fungerande bredband genom att stödja bredbandsföreningar som ideellt bygger och driver byanät i områden dit kommersiella krafter inte når.
Projektet Byanätsforum ska genomföra aktiviteter inom:
rådgivning,
nätverk,
företrädarskap och
information.

Dela den här sidan