Styrelse

Ordförande:  Ulrik Bjersander tel. 0706-08 20 13

Kassör: Inga-Lena Kalmen tel. 0734-00 60 46 

E-post: othemfiber@telia.com

 

Ledamöter: 

 Åsa Lågland

Christer Tomtlund

Valberedning 2022:

Tommy Lindstedt: 0705807954

Utanför styrelsen:

Kabelsökare tillika utstakare för Ledningskollens ärenden: Peter Vingesköld och Tommy Lindstedt

 

Dela den här sidan