Förnyelse av abonnemang

13 Dec 2019

Hemsidan

Fibernäts abonnemang

Kvartalsfakturor: 31 jan, 31 mars,  30 juni, 30 september

Halvårsfakturor: 31 jan, 30 juni

Helårsfakturor: 31 jan

Alla inbetalningsavier för hela 2020 skickas ut till föreningens medlemmar i slutet av dec 2019. Utan rabatt är det att betala summa 4 200 kr / år.  Det är 6 serviceavgifter á 51 kr i rabatt för helårsbetalande och 3 för halvårsbetalande!    

Här nedan finns 2020 års gällande belopp:

Helårsbetalare: 3 894 kr

Halvårsbetalare:  2 024 kr

Kvartalsbetalare: 1 050 kr

Använd BG 323-9233 och ange belopp och betalningsperiod samt fastighetsbeteckning.

OBS! 2020 års medlemsavgift är 450 kr. Betalas till föreningen samtidigt med årets första inbetalningsavi. Den ger en styck rösträtt vid årsstämman.

Infobrev fakturor 2019

Dela den här sidan